Berta Toikka

Berta Toikka


Perearstipraksis

Puhkused

Perearst Berta Toikka puhkab 12.06 - 25.06.2023 ning 31.07 - 20.08.2023. Asendab dr. Ots oma vastuvõtuaegadel.

Visiidile pöördumine alates 2023 kevad

Viisidile pääsevad ainult registreeritud patsiendid. Ilma kokkuleppeta praksisesse mitte tulla, ka registreerima mitte.
Alates 24.04.2023 tuleb perearstikeskusesse pöörduda e-kirja asemel e-pöördumise kaudu, kasutades Perearst24.ee portaali.
Uus keskkond on kiireim ja turvalisem viis saada oma tervisemurele või küsimusele lahendus. Pöördumise saad edastada ööpäevaringselt ning pöördumisega tegeleme praksise lahtiolekuaegadel.
Uus lahendus võimaldab:

Vastuvõtt

Praksis avatud E 9 - 18, T-R 8 - 16
AadressViljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 1
KontaktPerearst24 portaal
4333547, perearst@bertatoikka.ee

Vastuvõtuajad

perearstE13:15 - 18:00
perearstT, K, N, R08:45 - 14:45
pereõdeE09:00 - 13:00 Kätrin Siitan
pereõdeE13:00 - 17:00 Katrin Ardel
pereõdeT, K, N, R08:00 - 12:00 Kätrin Siitan
pereõdeT, K, N, R12:00 - 16:00 Katrin Ardel

Telefonikonsultatsioon

E 10:00 - 11:00
T, K, N, R 15:00 - 16:00 telefonil 4333547

Väljaspool perearsti tööaega tekkinud erakorraliste tervisprobleemide korral pöörduda kiirabi poole tel. 112 või Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakonda.
Üleriigiliselt perearsti nõuandetelefonilt 1220 on võimalik saada ööpäev läbi nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Nõu antakse eesti ja vene keeles. Lauatelefonilt helistades on esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi on kõne kohaliku kõne hinnaga. Mobiiltelefonilt helistades kehtib paketipõhine hind.

Tasulised teenused

Arsti vastuvõtt (kindlustatule)TASUTA
Koduvisiit
(v.a. rasedad alates 12. rasedusnädalast ja kuni 2-aastased lapsed)
5 EUR
Mootorsõidukijuhi med. läbivaatus
A,B-kategooria mootorsõidukid
R-kategooria traktorid, liikurmasinad
25 EUR
C,D,E-kategooria35 EUR
Tervisedeklaratsiooni väljatrükk2 EUR
Tervisetõendi väljatrükk paberkandjal1 EUR
Relvaluba30 EUR
Arstitõend täiskasvanud edasiõppijale10 EUR
Kaitseliidule esitatav tõend10 EUR
Kindlustusfirmale esitatav tõend15 EUR
Laenutaotleja ülevaatus30 EUR
Tõend välisriiki minekuks (tööle, õppima)20 EUR
Muud tervisetõendid10 EUR
Kindlustamata inimesed
Arsti esmane visiit20 EUR
Arsti korduv visiit15 EUR
Õe esmane visiit15 EUR
Õe korduv visiit10 EUR
Retsepti väljastamine10 EUR
Tervisetõendid
Tõendid, mis väljastatakse politsei, kohtuorganite või haigekassa nõudmisel, on tasuta.
Tervisetõendi väljastamiseks vajalikud prof. uuringud:
1) kopsude röntgenülesvõte10.68 EUR
2) väljaheite bakterioloogiline uuring9.86 EUR
Alus: Viljandimaa Perearstide Seltsi koosoleku otsus 13.12.2014

Tervishoiuteenus

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemide lahendamisega tegelevad:
1. Tervishoiuteenuse osutaja (raviasutus jms) oma asutusesiseselt, kes soovib patsientidele osutada parima kvaliteediga arstiabi;
2. Eesti Haigekassa, kes kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist (arstiabi järjekorrad, rahalised suhted arstiabi osutajatega);
3. Terviseameti järelevalve osakond, kes kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust e. vastavust õigusaktidele;
4. Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, kes annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

Kaebuse või avalduse esitamine, juhul kui te ei ole rahul tervishoiuteenuse osutamisega Kirjalik avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning peab sisaldama: Anonüümseid avaldusi ei menetleta.

Avaldusi saab saata postiaadressil: Terviseamet, Tartu mnt 85, 10115 Tallinn või elektroonilisel postiaadressil: kesk@terviseamet.ee
Elektronpostiaadressile saadetud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.